Obchodní právo

Vymáhání pohledávek

Řízení pohledávek (vymáhání pohledávek, odkup a prodej pohledávek, postoupení pohledávky)

Zdá se Vám, že je Vaše pohledávka nedobytná? Nabídl Vám někdo, že Vaši pohledávku odkoupí a Vy si nejste jisti, jak by takový obchod měl vypadat nebo zda cena, kterou Vám nabízí, je adekvátní?  

více...

 
Smlouva

Obchodní závazkové vztahy (vzor smlouvy, smlouva na míru, všeobecné obchodní podmínky)

Máte v úmyslu vstoupit do dlouhodobé obchodní spolupráce s jinou firmou nebo chcete pouze něco jednorázově prodat, koupit nebo si např. nechat postavit novou provozovnu a všude Vám tvrdí, že příprava takové smlouvy trvá spoustu času?

více...

 
hospodářská soutěž

Soutěžní právo (hospodářská soutěž, nekalá soutěž - klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování, zlehčování, srovnávací reklama)

Hospodářská soutěž je souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb, jejichž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků, popř. výsledků, a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost. Vše a tedy i hospodářská soutež má ale své meze a je regulováno právními předpisy. Jednání v hospodářské souteži, které je v rozporu s dobrými mravy souteže a může přivodit újmu jiným soutežitelům nebo spotřebitelům, je jednáním nekalostoutežním.

více...

 
Založení s.r.o.

Zakládání a změny obchodních společností (založení s.r.o., k.s., v.o.s., a.s., převod obchodního podílu)

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Za podnikatele jsou pak považovány jak fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění (živnostníci), fyzické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu (např. lékaři, advokáti, architekti), osoby provozující zemědělskou výrobu a rovněž osoby zapsané v obchodním rejstříku (zejména obchodní společnosti - v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., a družstva). 

více...

 
Směnka

Právo směnečné (vlastní směnka, cizí směnka, blanketní směnka)

Směnka je specifickým institutem obchodního práva. Směnka vlastní i směnka cizí musejí mít vždy zákonem předepsané náležitosti, jinak nevyvolávají zamýšlené právní účinky. Největší výhodou platné směnky je to, že ve většině případů, respektive když není směnka jako zajišťovací institut spojena s nějakou smlouvou nebo dohodou - například se smlouvou o směnečném právu vyplňovacím, není třeba prokazovat, za jakým účelem (proč) byla směnka vystavena, jedná se o tzv. obligatorně abstraktní závazek.  

více...

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle 541 213 454

SKYPE soukup_ak
ICQ  433-712-528
email office@soukupak.cz
Office: Mezírka 775/1, Brno, Česká republika

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.