Právo duševního vlastnictví

Autorské právo

Právo autorské (ochrana autorských práv, autorské dílo, autorské poplatky)

Autorské dílo je jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, který je zachycen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické.  Za autorské dílo ve smyslu autorského zákona je však považován pouze takový výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, který je výjimečný z pohledu literárního, jiného uměleckého (včetně oblasti užitého umění) či vědeckého. Za autorské dílo jsou za určitých okolností považovány i počítačový program a databáze.  

více...

 
Licence

Problematika licencí (licenční smlouva, porušování práv z licence, licenční poplatky)

Licence je oprávnění, na základě kterého je nabyvatel oprávněn k výkonu práva užít autorské dílo nebo jiný předmět práv duševního vlastnictví (např. ochranná známka, patent, užitný vzor). Oprávnění užít autorské dílo nebo jiný předmět práv duševního vlastnictví lze získat na základě dvoustranného právního úkonu, který se obvykle nazývá licenční smlouva. Problematika licenčních smluv je upravena v autorském zákoně a v obchodním zákoníku.   

více...

 
Doména

Právo softwarové, internet a obchodování na internetu, domény a jejich registrace / převody, nelegální užívání domény

 Počítačový program je postup operací, který popisuje realizaci určité úlohy (určitých úloh). Software je sada všech počítačových programů v počítači (na rozdíl od hardware, který zahrnuje všechny fyzické součásti počítače). Software zahrnuje aplikační software (pracuje s ním uživatel), operační software (zajišťuje běh programů) a další (knihovny, middleware, BIOS, firmware, atp.). Internet je celosvětový virtuální systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP a se kterým souvisejí reálné problémy.

více...

 
Firma

Právo firemní (obchodní firma)

Obchodní firma (dříve obchodní jméno) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen jednat pod svojí obchodní firmou. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení 

více...

 
Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů

Urazil Vás někdo? Pomlouvá Vás stále někdo před kolegy v práci, zachytil Vás někdo na fotografii ve Vám nepříjemné situaci, terorizují vás sousedé? Braňte svoje práva a podejte naším prostřednictvím žalobu k soudu. Každý má právo na ochranu své osobnosti, zejména občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí a jména a příjmení.

 

více...

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle 541 213 454

SKYPE soukup_ak
ICQ  433-712-528
email office@soukupak.cz
Office: Mezírka 775/1, Brno, Česká republika

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.