Naše historie

Naše historie

Jako samostatná advokátní kancelář v Brně jsme vznikli v roce 2007, naše zkušenosti z oblasti práva jsou ale nepoměrně delší.  

Naše advokátní kancelář byla založena JUDr. Tomášem Soukupem, BA v Brně, kde tento advokát vystudoval a v oblasti práva působí mnoho let. Některé údaje ze života JUDr. Tomáše Soukupa, BA naleznete níže.

 

 

Dosažené vzdělání

2003-2007 Studium BA (HONS) Business Management and Finance, Nottingham Trent University, organizované ve spolupráci s VUT v Brně, Fakultou podnikatelskou.
2005 Vykonána rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, specializace občanské právo hmotné a procesní. Rigorózní práce na téma: Přihlašování ochranných známek.
2000-2002 Studium na Institutu průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví ČR v Praze, studium orientováno především na problematiku průmyslových práv a práv na označení a zakončeno státní odbornou zkouškou a ústní obhajobou závěrečné práce.
1999-2004 Magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 

Odborné předpoklady

od 2008Externí vyučující na IDV, Bratislavské soukromé vysoké škole práva, vedení přednášek z předmětu Právo duševního vlastnictví.
od 2005 Externí vyučující na VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, vedení přednášek z předmětu Právo duševního vlastnictví a informace v podnikání.
2007 Zapsán do seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou v Praze.
2004-2007 Advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Hany Klimové.
2004-2004 Zaměstnanec správkyně konkursní podstaty úpadce Zbrojovka Brno, a.s. (zaměření na konkurzní právo a obchodní a trestní právo).
2003-2004 Praktikant v advokátní kanceláři JUDr. Hany Klimové, činnost advokátní kanceláře zaměřena především na poskytování právních služeb v oblastech trestního, obchodního a správního práva.
2001-2003 Praktikant v advokátní kanceláři CZERWENKA & PARTNER v.o.s., vypracovávání právních dokumentů v jazyce českém a anglickém, odborné překlady právních dokumentů všech obtížností z (do) jazyka českého a do (z) jazyka anglického.
1999 Vykonána všeobecná státní jazyková zkouška z anglického jazyka na Státní jazykové škole v Olomouci.

 

 

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.