Přihláška pohledávky, insolvenční návrh, konkurz

insolvenční návrh

Zjistili jste, že nejste sami, komu Váš dlužník nezaplatil a platit nehodlá? Jednou z možností, jak v takovém případě postupovat, je na Vašeho dlužníka podat návrh na insolvenci. Musíte ale ještě nalézt nejméně jednoho věřitele Vašeho dlužníka a musí být splněny další zákonné podmínky. V případě, že o podání návrhu na insolvenci máte zájem, obraťte se na nás.

Úpadek

Zákon zná dvě definice úpadku, nicméně nejste-li podnikatel (jste např. fyzická osoba, která má několik spotřebitelských úvěrů), je pro Vás možná pouze varianta platební neschopnosti - tedy situace, kdy máte alespoň dva věřitele, Vaše dluhy jsou alespoň měsíc po splatnosti a současně je zjevné, že nebudete v budoucnosti schopen plnit. Pokud jste právnická osoba nebo podnikatel (fyzická osoba), může úpadek nastat také tehdy, pokud všechny Vaše dluhy v souhrnu převýší Váš majetek (jeho hodnotu) - tedy budete-li dlužit tolik, že i kdybyste chtěli platit, Váš majetek na to zkrátka nebude stačit.

Insolvenční návrh

Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh; soud tedy sám od sebe řízení zahájit nemůže. Návrh musí podat buď dlužník, nebo věřitel.

Jste nepodnikatelem a máte dluhů až nad hlavu, jež nejste schopni ani při nejlepší vůli splácet? Dlužíte alespoň dvěma různým věřitelům, jste ochotni se po příštích 5 let uskrovnit pod vidinou budoucnosti bez dluhů, poté můžete podat návrh na oddlužení. Návrh na povolení oddlužení musíte podat spolu s insolvenčním návrhem nebo, podal-li insolvenční návrh věřitel, do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi. Návrh na oddlužení je nutné podat na formuláři, jehož vyplnění není vůbec jednoduchou záležitostí, protože uděláte-li chybu, soud může namísto oddlužení rozhodnout o prohlášení konkurzu!!!

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku (nebo se při náležité pečlivosti dozvědět měl). Pokud tak dlužník neučiní, odpovídá věřitelům za škodu, kterou tím způsobí.

Přihláška pohledávky

Chcete-li zahájit insolvenční řízení na majetek Vašeho dlužníka, musíte podat insolvenční návrh a připojit přihlášku. Bylo již proti osobě, která Vám dluží peníze, zahájeno insolvenční řízení a Vy nevíte, jak v takovém případě postupovat? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s vypracování přihlášky do insolvenčního řízení.

  

Způsoby řešení úpadku (konkurz, oddlužení)

Konkurs

Jedná se v podstatě o tzv. likvidační cestu, kdy je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek dle pravidel rozdělen mezi věřitele. V případě, že dlužníkem je fyzická osoba-nepodnikatel nebo roční obrat dlužníka nepřesahuje 2 mil. Kč a nemá více než 50 zaměstnanců, může soud rozhodnout o tzv. nepatrném konkursu, který je zjednodušeně řečeno zkrácenou a zjednodušenou formou konkursu.

Oddlužení

Institut oddlužení je určen pro dlužníky-nepodnikatele, kteří jsou schopni svým nezajištěným věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu nejdéle 5 let uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek. Možnost oddlužit se poskytuje dlužníkovi druhou šanci tak, že po uhrazení alespoň 30 % závazků, je dlužník osvobozen od placení zbytku závazků. Oddlužení není určeno pro řešení podnikatelských dluhů, tedy se posuzuje nejen to, zda je dlužník v době podání návrhu na povolení oddlužení nepodnikatel, ale také povaha jeho dluhů (zda tyto nevznikly v souvislosti s jeho dřívější podnikatelskou činností).

 

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.