Právo autorské (ochrana autorských práv, autorské dílo, autorské poplatky)

Autorské právo

Autorské dílo je jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, který je zachycen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické.  Za autorské dílo ve smyslu autorského zákona je však považován pouze takový výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, který je výjimečný z pohledu literárního, jiného uměleckého (včetně oblasti užitého umění) či vědeckého. Za autorské dílo jsou za určitých okolností považovány i počítačový program a databáze.  


Na Vaši žádost:

1) odborně posoudíme, zda Váš výtvor je autorským dílem ve smyslu autorského zákona či nikoli.  
2) Vám pomůžeme ochránit Vaše autorská práva, bylo-li do nich neoprávněně zasaženo. Ze zákona máte nárok na to aby i) bylo určeno Vaše autorství k dílu, ii) byl vysloven soudní zákaz ohrožování Vašeho autorského práva, iii) Vám byly sděleny údaje o osobě, která Vaše autorská práva porušuje, iv) byly odstraněny následky nezákonného jednání narušitele Vašich autorských práv, a v) Vám bylo za způsobenou újmu bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění (omluva anebo finanční kompenzace).  

Obraťte se na nás. Jsme tu od toho, abychom Vám pomohli.

 

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.