právo nemovitostí

Kupní smlouva na nemovitost

Převody nemovitostí (kupní smlouva na nemovitost, převod spoluvlastnického podílu)

Během několika málo hodin jsme schopni pro Vás vypracovat kupní smlouvu, na základě které prodáte nebo koupíte dům, byt nebo pozemek.

více...

 
Prohlášení vlastníka budovy

Prohlášení vlastníka budovy a právní problematika s tím související (vymezení jednotek v budově, smlouva o výstavbě)

Prohlášení vlastníka budovy je jednostranný právní úkon, kterým vlastník budovy (popřípadě podíloví spoluvlastníci budovy) v budově určuje prostorově vymezené části budovy, které se za podmínek stanovených zákonem a v souladu se stavebním určením stanou bytovými nebo nebytovými jednotkami a budou jako samostatné nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí.  

více...

 
Věcné břemeno

Zajišťovací instituty (zástavní právo, věcné břemeno, zajišťovací převod práva)

Zástavní právo, zadržovací právo a zajišťovací převod práva jsou instituty, které zajišťují pohledávku věřitele pro případ, že dluh, který příslušnému z těchto institutů odpovídá, nebude dlužníkem včas splacen. Všechny tyto instituty jsou více či méně podrobně upraveny v občanském zákoníku a znamenají poměrně výrazné posílení postavení věřitele vůči jeho dlužníkovi.

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovité věci (stavby nebo pozemku) ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.  

více...

 
nájemní smlouva vzor

Nájem nemovitostí (nájemní smlouva na nemovitost, výpověď, dohoda o ukončení nájmu)

Nájemní smlouva je dvoustranný právní úkon, na základě kterého pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral i užitky. Nájemní smlouva může být uzavřena jak ohledně věci nemovité (např. dům, byt, pozemek) tak i ohledně věci movité. Nájemní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Nájem lze ukončit výpovědí ze zákonných nebo smluvených důvodů.  

více...

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle 541 213 454

SKYPE soukup_ak
ICQ  433-712-528
email office@soukupak.cz
Office: Mezírka 775/1, Brno, Česká republika

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.