Právo směnečné (vlastní směnka, cizí směnka, blanketní směnka)

Směnka

Směnka je specifickým institutem obchodního práva. Směnka vlastní i směnka cizí musejí mít vždy zákonem předepsané náležitosti, jinak nevyvolávají zamýšlené právní účinky. Největší výhodou platné směnky je to, že ve většině případů, respektive když není směnka jako zajišťovací institut spojena s nějakou smlouvou nebo dohodou - například se smlouvou o směnečném právu vyplňovacím, není třeba prokazovat, za jakým účelem (proč) byla směnka vystavena, jedná se o tzv. obligatorně abstraktní závazek.  

I když se na první pohled může vytvoření směnky jevit jako jednoduchá záležitost, související problematika skrývá mnoho úskalí a nejednoznačností. V případě, že o to budete mít zájem, je naše advokátní kancelář připravena posoudit, zda směnka, kterou jste ve prospěch někoho vystavili nebo někdo vystavil ve Váš prospěch (nebo kterou - což pokládáme za nejvhodnější - máte v úmyslu podepsat nebo nechat podepsat), je po právní stránce bezvadná a bude vyvolávat ty správné účinky. 

 

 

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.