Problematika licencí (licenční smlouva, porušování práv z licence, licenční poplatky)

Licence

Licence je oprávnění, na základě kterého je nabyvatel oprávněn k výkonu práva užít autorské dílo nebo jiný předmět práv duševního vlastnictví (např. ochranná známka, patent, užitný vzor). Oprávnění užít autorské dílo nebo jiný předmět práv duševního vlastnictví lze získat na základě dvoustranného právního úkonu, který se obvykle nazývá licenční smlouva. Problematika licenčních smluv je upravena v autorském zákoně a v obchodním zákoníku.   

Naše advokátní kancelář se na problematiku práva duševního vlastnictví včetně problematiky licencí specializuje a proto víme, že tato problematika je úzce specifická a skýtá mnoho úskalí. 

Pro naše klienty licenční smlouvy jednak vypracováváme, ale rovněž odborně posuzujeme, zda již uzavřené licenční smlouvy byly porušeny či nikoli. V případě, že o naše služby máte zájem, neváhejte a obraťte se na nás.  

 

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.