Rozvod manželství (žádost o rozvod, zastupování v rozvodovém řízení

Rozvod manželstvíChcete se rozvést? Byla proti Vám podána žaloba o rozvod manželství? Jsme schopni převzít Vaše právní zastoupení a být Vám rádci v této složité životní situaci.

Rozvod manželství lze rozdělit na dva typy. V prvním případě jde o tzv. rozvod sporný, kdy soud zkoumá příčiny rozvratu manželství (zejména prostřednictvím účastnické výpovědi samotných manželů, výpovědi svědků aj.). Ve druhém případě půjde o tzv. rozvod nesporný, který může nastat jen za kumulativního splnění několika zákonných podmínek – i) manželství trvalo alespoň jeden rok, ii) manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí, iii) druhý manžel, tj. ten, který nepodal žádost o rozvod, se k žádosti o rozvod připojí, iv) k žádosti o rozvod bude připojena písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy upravující pro dobu po rozvodu vypořádání společného jmění manželů a v) pakliže z manželství vzešly nezletilé děti k žalobě bude připojeno pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství. V případě nesporného rozvodu manželství soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství a rozvod manželství v takovém případě zpravidla trvá mnohem kratší dobu.

Je-li Vaše manželství už jen formalitou, manželský svazek Vám působí jen samé příkoří a chcete podat žádost o rozvod, neváhejte a směle se na nás obraťte. Vždy se snažíme, aby rozvod manželství byl pro naše klienty co nejméně nepříjemnou a stresující záležitostí. 

 

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.