Zajišťovací instituty (zástavní právo, věcné břemeno, zajišťovací převod práva)

Věcné břemeno

Zástavní právo, zadržovací právo a zajišťovací převod práva jsou instituty, které zajišťují pohledávku věřitele pro případ, že dluh, který příslušnému z těchto institutů odpovídá, nebude dlužníkem včas splacen. Všechny tyto instituty jsou více či méně podrobně upraveny v občanském zákoníku a znamenají poměrně výrazné posílení postavení věřitele vůči jeho dlužníkovi.

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovité věci (stavby nebo pozemku) ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.  

Naše advokátní kancelář má v oblasti práva nemovitostí stejně jako v oblasti zajišťovacích institutů velké zkušenosti. Budete-li mít zájem o maximální zajištění Vašich pohledávek za Vaším dlužníkem, s důvěrou nás kontaktujte. Jsme připraveni velmi rychle posoudit Váš konkrétní případ a doporučit Vám, jak Vaši pohledávku co nejefektivněji zajistit.  

 

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.