Zastupování v rozhodčím řízení

rozhodčí řízeníNevíte, co je to rozhodčí doložka nebo rozhodčí smlouva? Rozhodčí doložka (rozhodčí smlouva) představují dvoustranná ujednání, skrze která svěřujete pro případ sporu pravomoc o tomto sporu rozhodnout osobě nebo osobám, na nichž se předem shodnete. Kterýmkoli z těchto ujednání rovněž automaticky vyloučíte, aby o Vašem budoucím sporu rozhodovaly obecné soudy.    

Rozhodčí řízení je obdobné řízení před soudem, je však svou povahou méně formální a ve většině případů jednostupňové (proti rozhodčímu nálezu již nelze podat odvolání), tj. nepoměrně rychlejší. Výsledkem rozhodčího řízení bývá obvykle rozhodčí nález (obdoba rozsudku vydávaného soudem ve věci samé).

Naše advokátní kancelář je připravena Vás jednak v rozhodčím řízení zastupovat, jsme však v případě Vašeho zájmu rovněž připraveni Vám doporučit námi prověřené a standardně využívané rozhodčí soudy a společnosti, o jejichž nezávislosti a profesionalitě nemáme důvod pochybovat. 

 

Naše nejžádanější služby

  • Ověřování podpisů

  • Advokátní úschovy

Ověřování podpisů Brno Ověřování podpisů U některých listin je nunto připojit úřední ověření podpisu.. více...
Advokátní úschovy Brno Advokátní úschovy Pro Váš klid nebo jistotu může být vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě. Více...
Sample image

Novinky

Přestěhovali jsme se
Dne 1. 1. 2017 jsme se přestěhovali do vlastních prostor. Nyní nás najdete na adrese Mezírka 775/1, 602 00 Brno.